Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská reumatologická spoločnosť
Národný ústav reumatických chorôb
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.

XIII. Siťajovo predvianočné
reumatologické sympózium

8. - 9. december 2023

Spoločenské centrum SLK Piešťany a.s.

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

dovoľujeme si Vás pozvať na XIII. Siťajovo predvianočné reumatologické sympózium, ktoré sa bude konať 8. – 9. decembra 2023 v Spoločenskom centre SLK Piešťany a.s.

Hlavné témy podujatia:

Druhé decénium biologickej liečby

Nediferencovaná artritída

Osteologický update

Kazuistiky

Stránky určené odbornej verejnosti!

Ste odborný pracovník v zdravotníctve?

Tieto stránky sú určené odborným pracovníkom v zdravotníctve.
Informácie nie sú určené pre laickú verejnosť.

Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi vyhláseniami:

Potvrdzujem, že som osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Beriem na vedomie, že informácie obsiahnuté ďalej na týchto webových stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom v zmysle ustanovenia § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť.